İdeal şəxasiyyətin şərəfli yaşı!

7-02-2020, 22:52

 • Haqqın və haqlının sözcüsü, Allahın ədalətini şərəflə yaşayan və yayan Qürurlu İnsan – Nazim İdeal!
 • Azad söz, fikir-ifadə azadlığını, siyasi plüralizmi totalitarizm işğalından azad olunması istiqamətində apardığı haqlı mübarizədə girov götürülmüş Represiya qurbanı – Nazim İdeal!
 • Azərbaycan Respublikasının suverenliyi, azadlığı, təhlükəsizliyi uğrunda, düşmənə güllə atdığına görə, erməni kökənli hibridlər tərəfindən şərlənərək 11 ildir ki, girov saxlanılan komandan – Nazim İdeal!
 • Milli-mənəvi dəyərlərin, milli-siyasi kimliyimizin qəhbə ruhlu ideoloqların əməllərində deqradasiyaya uğradılmamasına görə fahişə- fərarilərin dilləri və arzusuyla qandallanan cəsur ürək – Nazim İdeal!
 • Xalqı-Dövləti-Vətəni naminə, doğmalarını belə göz altına almış, oğlunun toy mərasimi başlanan anda (28.10.2008) hayqanuşun geniş hakimiyyət resurslu vələdzinalarının sifarişilə axşam saat 21:00-da Bakı şəhəri, Nəsimi rayon məzhəkəsinin haykimi Qafarov Ağamalının icraaçılığı üzrə barəsində qondarma həbs-axtarış qərarı seçilmiş Mərd – Nazim İdeal!
 • Onunkunun, bununkunun ürək səslərinin təzahürünü tərənnüm edən, “general-kapitan” fahişə-fərari stiqmalı şenok-şəngülüm naxırının yerini tanıtdıran İdeal Jurnalist – Nazim İdeal!
 • Oliqarx nazirləri, təyinatlı dub-tatları, korrupsioner-kriminal “hüquq-mühafizə orqanları”nın rəhbərlərini ayağına qədər süründürüb cənab heç kim olduqlarını qandıran Media generalı – Nazim İdeal!
 • Ölkənin ilk və son müstəqil Mətbuat Klubunun (“İdeal-Press Klub”)Prezidenti olmaqla – şəhid-əlil-imkansız-hüquqları pozulmuş vətəndaşlarımıza təmənnasız xidmət göstərdiyinə görə, sütenyor rejimin arsenalındakı “Azərbaycan” mehmanxanasında can alverilə (“administrator”) ad çıxarmış axçilər – Ella Akberovna, Zarifa Beruzova, Şeyla Yusifovnaların ağızları ilə həbs edilmiş, humanizm fədaisi – Nazim İdeal!
 • Qələmi-sözü-şəxsiyyəti qarşısında aciz qalmış ereslər-epetiklər-deqeneratlar-sutenor korrupsionerlər, dərəbəylər, narkobaronlar- fərari-fahişələrin arxasına arxa olmaqda davam edən ölkənin baş ideoloqu – boz şakalın sifarişi ilə şərlənən Məğrur Vətəndaş – Nazim İdeal!
 • Xalqının –Dövlətinin-Millətinin işğaldan azad edilməsi naminə həbsxana divarları arxasında kriminal rejimlə, konsentrik dairələrlə amansızcasına vuruşarkən, 16.04.2016-cı il tarixdə mafiyanın dövlət aparatında kök saldığı banditizmin banditləri tərəfindən başına odlu silahlar tuşlanmaqla, övladlarının qətlə yetiriləcəyi təhdidlərinə baxmayaraq yedizdirən; bacarmadıqda arsenallarındakı şərin dişilərinin arxalarına arxa olmaqla 09.12.1016-cı il tarixdə, Bakı şəhəri, Nəsimi rayon Məhkəməsinin haykimi Pənahov Babək Əkbər oğlunun qondarma qərarı ilə “söz-ifadə-fikir-siyasi plüralizm” azadlığına görə ARCM-in 148-ci maddəsilə 06 (altı) ay əlavə cəzaya – repressiyaya məruz qalmış dönməzlik simvolu – Nazim İdeal!
 • 28 ildir ki, lazımın yolunu gözləyərkən ölkəni səfalətə-deqradasiyaya-tənəzzülə-cahilliyə-rüşvətə-könüllü qəhbəliyə uğradan ataloqsuz sütenyor rejim və yanına salıb mazaxlaşdığı “şenok müxalifət” adlı iyrənc cırıxanalar tərəfindən sevilməyən, qorxduqları, passioner patriot – Nazim İdeal!
 • Məhz Zəngəzurun-Göyçənin-Qarabağın, Türk adına layiq Dəyərlərin bərqərar olunması naminə apardığı şərəfli mücadiləyə görə dəfələrlə sütenyor rejimin siyasi arsenalını təşkil edən – fahişə-fərari-üzdəniraq-lesbiyan gülləsinə tuş gələn komandir, Qarabağ Qazisi, İdeal Jurnalist – Nazim İdeal!
 • Bir dəqiqə, bir saat, bir gün haqqı deməməyindən ötrü rejimin hüquqi-siyasi arsenalını təşkil edən simvollarını – Femidalarını – namuslarını zorlatdılar, döydürdülər, söydürdülər, soyundurdular. Hazırda istifadə limitləri bitmiş-qısırlaşmış ”fəxri stiqmalı” fahişə-fərari naxırı zavallı məğlub-qürursuz-dövlətsiz-sahibsiz.., Millətimizə əxlaq, dəyər, namus, vicdan, hüquq, Türkçülük, başlıcası erotika dərsi verirlər ki, namuslu-ismətli-ləyaqətli-sədaqətli Analarımızın-gəlinlərimizin-qızlarımızın ürəkləri partlasın, sarsılsınlar. Qısası Nazim İdealın işlədib atdığı unitazları bu gün rejimin mavi ekrandan nümayiş etdirdiyi və Xalqa soxuşdurulan bezlərdir. Biz SƏNİN dönüşünlə Bizləri sarsıdan analoqsuz vələdzınalıqlara son verəcəyinə inanırıq İnsanlığın ümid ünvanı – Nazim İdeal!
 • Sayəsində Xalqımızın yaddaş tarixinə soxuşdurulmuş  - “fəxri statuslu” (“əməkdar-xalq-şərəf-şöhrət-istiqlal-vətənə xidmətlərinə görə - 1-2 dərəcəli general-professor-akademik...” və s.) deqenerat-reneqat-epetik-korrupsioner-kriminal-şansanetkaları heç bir anti-tezishazırlamadan de-fakto-de-yure tanıtdıran – publisist-filosof-tədqiqatçı Akademik – Nazim İdeal!
 • Məkanından asılı olmayaraq haqqın və haqlının sözcüsü, zalımın qənimi, arxasızın arxalandığı, cəsur və cəsarətli, məğrur və ləyaqətli İnsanların Fəxri, Böyük Türk Telman Quliyevin oğlu – Nazim İdeal!
 • Böyük Türk Atasının xeyir-duası, vəsiyyəti uğrunda KƏFƏNƏ sarılıb Qubadlıya-Şuşaya-Qarabağa-Zəngəzura-Göyçəyə doğru düşmənlə üz-üzə Azadlığını, gəncliyini qurban vermiş məğrur İNQİLABÇI – Nazim İdeal!
 • Nazim İdeal barəsində yazmaq Şərəfli İnsanlar üçün şərəflidir-cəsarətdir—qeyrətdir. Onun həyat kredosu hər kəsə məlumdur. Sütenyor-reket-quldur-korrupsioner-kriminal rejim Onun cibindən “Xalq-əməkdar”, nazir-nazir müavinləri, ictimai-siyasi fəal stiqmalı partiya və paçasından-ailəsindən imtina etmiş şərin dişilərini çıxaranda, paralel olaraq “müxalifət”in şenok “media”sı da PKK, YPG, APO, Kürd və s. axtarırdı. Mənliyi cırıq oliqarx məə-murdan tutmuş, xalqa qeyrət-namus dərsi keçən qeyrətsiz buqələm “ekspert”lərə kimi hər biri Nazim Quliyev tərəfindən cinsi istismarın aləti olduqlarını kayf-şivən edirdilər. Hazırda zorlandığını, atıldığını-satıldığını bum edən şərin dişi paçaları xalqımızı ataloqsuz sabahlara sürükləyirlər, universal ssenari üzrə.
Nazim İdeal: Girovluqda olduğum bu mənasız – nifrin illər ərzində bir an belə hətta Mənə sui-qəsdlər edilərkən özümü həbsxanada deyil, ruhən Azadlıqda hiss edirəm!!! Sevdiklərim yuxumdan çıxmır. Lakin, ən çox Atamla, doğulub boya-başa çatdığım kəndim Xanimanım Çiyələklidə; Müqəddəs Kəbə ilə çox söhbətləşirəm! Biz Milli-siyasi kimliyimiz uğrunda heç olmasa Qibləgahımız Kəbəyə, Valideynlərimizə, Dövlətimizə, Vətənimizə görə itirməməliyik. Və bunları satmış-itirmiş ruhsuz bicbalalar – Bizləri öz iradəsinə tabe etmək sevdasına düşmüş mövcud erməni xislətli sevdasız Naxırı ölkədən çıxarmalıyıq ki, ardınca Bizi ironik haraylayan işğal altındakı topraklarımızın azadlığını təmin edə bilək!!!
 • Əlbəttə ki, müqəddəs İdeallar, amallar uğrunda özünü, milli-siyasi kimliyini tanıyan hər kəs mübarizə aparmalıdır. Lakin xüsusilə vuğulanmalıdır ki, bu Dövlər məhz Sizin kimi barmaqla sayılacaq Liderlərin sayəsində öz məhvərindən qopmur!!! Millət zalımın, vampirlərin yaxın keçmişdən bu günümüzə qədər törətdikləri – Sərhədsiz cinayətləri düşünərkən qorxduğu kimi, sizin əlləri-qolları bağlı Ruhunuz və Qəlbinizlə zalımları necə əzdikləriniz hər birimizə məlumdur. Qələminiz qarşısında isterikadan daxillərindəki xərçənglə vuruşan fironun lazımsız ordusunun xüsusi rejimli həbsxanada üzərinə göndərdiyi maskalılar barəsində Xalqımız və tarix bilir.
Azərbaycanda ilk və son İdeal qəzetdir ki, Müstəqilliyini-Mövqeyini-Xalqa təmənnasız Xidmətini-İdeallığını həzm edə bilməyən diktator və onun trol truppası Məzhəkə və cəza orqanlarının vasitəsilə - şərəfsiz-ləyaqətsiz-namussuz hərşeysünaslıqlarını təmizləmək adıyla 700 (yeddi yüz) dəfə İdeal qəzeti bağlamaqla Sizi susdurmağı məqsəd seçsələr də, uduzmuşlar, Tarixin zibilxanasında maklaturaya çevrilmişlər.
Allah Sizi susdurmasın Hacı Nazim! Mövcud sütenyor rejim bilərəkdən və ya bilməyərəkdən özbaşına keçirdiyi “namordniki” Zori Balayan da istəsə təmizə çıxara bilməz. Abırsızcasına gah ictimai-siyasi fəalları, gah xoşməramlı səfirləri Sizə zorlatdırmaqdan usanmadılar, heç bir kompleks yaşamadılar. Zorlananların əksəriyyəti hazırda rejimin çabaladığı iyrənc kayotada “ekspert” - ictimai-siyasi xadim, ziyanverici haşarat (“ziyalı”) statusu altında Xalqın taleyini həll edirlər.
Əsas vacib məqamın altını cızaraq bildirməliyəm ki, 1986-cı ildən bu günə kimi kütləvi informasiya vasitələrində (KİV) dərc olunan bütün obyektiv, tənqidi yazıların tək müəllifi Nazim Quliyev olduğu iddia edilib və növbə balığın başına yetişməmiş, konsentrik dairələr qəzəb vektorlarını, qisaslarını 28 ildir ki, arxalarında barrikada qurub gizləndikləri – istifadə limitləri bitmiş ayağı və mənliyi sürüşkənlərin arxasında gizlənib həyata keçirməkdədirlər. Bu tendensiya Nazim İdeal girovluqda – repressiya illərini yaşayarkən nəinki davam etdirilib, onlarla Məzhəkə (“məhkəmə”) şoularında yaşanıb. 
Nazim Quliyevin haqqı-sayını heç bir qüvvə qaytara bilməz! Çünki O, Ömür payını Millətinə fəda edən çağdaş dövrümüzün məğlubedilməz Vətəndaşıdır!
Nazim İdealın heçkəsə, heç nəyə ehtiyacı olmayıb. Allah-Təala Mömin bəndəsindən heç nəyi əsirgəməyib. Sağlam həyat, kamil idrak, var-dövlət, xarizmatik övladlar! Lakin O, yarımçıq məğlub, qürursuz bir ölkənin, Xalqın Vətəndaşı olmağı əsla istəməyib, barışa bilməyib!!! 
Nazim Quliyev 2002-ci ildən üzübəri tərki-vətən olmağından ötrü Ona verilən 5 (beş) milyon ABŞ dollarını rədd etdi. Öz Vətənimdə həbsxanada olmaq da mənə xoşdur deməsi Azərbaycanımızı yalanbaycana çevirmiş başları mədələşmiş bir çox korrupsioner cinayətkarlara məlumdur.
Nazim İdealın vətəni Zəngəzur Mahalını, Çiyələkli obasını 28 ildir ki, cəngəllik basdığı kimi, 11 ildir ki, İnsan və Vətəndaş hüquq və əsas azadlıqlarının bütün təməl prinsiplərini vəhşi cəngəllik qanunları bürüyüb!?
Nazim İdeal: “Biz Zəngəzuru, Göyçəni, Qarabağı işğaldan azad etməkdən ötrü ilk növbədə paytaxt Bakını ermənilərdən, erməni idealogiyasından xilas etməliyik”.
Nazim İdeal: “Sütenyor rejim təkcə torpaqlarımızı, Milli-mənəvi dəyərlərimizi, genefondumuzu hibrid qohumlarına pay etmədilər, eyni zamanda uğrunda canımızdan-qanımızdan keçdiyimiz Vətənimizdə onun bədəli olaraqhəbsxana içərisində həbsxana yaşatdılar. Övladlarımız Bizsiz böyüdülər, valideynlərimiz bizsiz dünyalarını dəyişdilər”!!!
50 deyil, 555 illik şərəfli-uğurlu yolunuz mübarək, Böyük Bəy!!! Siz İnsanlıq-Kişilik-Mərdlik apofeozini çoxdan ötmüsünüz! Sizin Xalqınız qarşıııısında etdikləriniz (altruizm) X əsrlik ömrə belə sığmaz!!!
Qalaq-qalaq “kitab yazan xalq şarlatanları” (“şair-yazıçı”), məşhur şərin dişi vəkilləri, professorları, akademikləri, ictimai-siyasi xadim adlı verəngülləri – özləri də bilmədən güclü kişi partnyor olaraq sizdən “Kam” almalarında heç bir kompleks yaşamadan 99432 və 76654 saylı kamasutra (“ittiham aktı”) adlı tantrik aktda nələr yazılmayıb, seksin 84 pozası verilib...!!!
Zaman gələcək ki, sizin təkcə girov saxlanıldığınız həbsxanalardakı fədakarlığınız No.6453 saylı “şəxsi işiniz” (25 tom) materiallar araşdırılarkən tədqiq olunarsa, hər bir ANA sizin kimi oğul, hər bir namuslu Xanım sizin kimi ƏRİ olmağı Tanrıdan diləyəcək!
Sərt avtoritar idarəçiliyə Qələmiylə meydan oxumağın onilliklərlə zalımın qarşısında təslim olmamağın, ölümə-zindana gülə-gülə getməyin nümunəsidir Nazim İdeal!
Hər bir insan başa düşür ki, içindəki İnsanlığı çıxarıb atanlar içində insanlığı yaşadanlara qarşı istənilər ləkəni atmağa qadirdilər. Kimin nə deməsindən, kimin nə yazmasından asılı olmayaraq, çeşidli şər-böhtanlara, aramsız çamurlara baxmayaraq, Nazim İdeal mənəvi qələbəni əldə etmiş mübarizəsilə simvollaşmış Böyük Türk oğlu Türkdür!!!
Nazim İdealın qoluna qandal vura bilərlər. Amma onun qolundakı qandal azadlıq bilərziyidi. Və yüzlərlə İdealçı bu bilərziyə sahib çıxmaqdan Qürur duyur!!!
Biz İdealçılar Liderimizin həbsdə olmasından yox, Vətənimizin qolu-qandallı olmasından narahatıq. Ona görə ki, Nazim İdeal əyninə kəfən geyib gəzməyi həyat formuluna çevirib. Baxmayaraq ki, ölkənin gəncliyini narkomanlaşdıran narkoman rejim – ömründə siqaret çəkməyən, alkoqol qəbul etməyən, 2006-2007-ci illərdə Kəbədə ziyarətdə olmuş Mömin Hacı Nazimi ARCM-nin 148-ci (“siyasi plüralizm”) maddəsilə 20.05.2009-cu il tarixdə Bakı şəhəri, Nəsimi rayon Məhkəməsinin “hökmü” ilə (haykimi – Elman Əhmədov) 06 (altı) ay müddətinə sürgünə göndərir və inkvizisiyanın bitməsinə 2 (iki) ay qalmış Baş prokuror yanında Korrupsiya İdarəsinin müstəntiqi Ələkbərov Tariyel yel muştuluğu verir ki, hökumətdə təmsil olunan barenossa xanımın evindəki Nazim Quliyevə məxsus pencəyin cibindən narkotik vasitə olan heroin tapmışıq?! Çox sağ olsunlar ki, Nazim İdealın cibindən arvadlarını, qızlarını tapmayıblar. Hansı ki, ona qarşı münasibətdə belə hallar ənənə olub. Nə isə....
Korrupsiya idarəsinin bleflərini özünə ənənəvi presedent seçmiş məzhəkə (“məhkəmə”) çörəkləri çıxdığı narkotikadan Hacı Nazimə 2 (iki) il çamurladılar. Qanunlardan özləri kimi (kandon) istifadə edən bir çox “yüksək” çinli cinayətkar-kriminalitetlər sayəsində Azərbaycan dünya çapında 162 dövlət arasında axırdan birinci yerdə liderlik etməsi ataloqsuz inkişafın utanverici sifətlərindəndir. Əlbəttə ki, belə bir aqressiv-avtoritar rejimdə namuslu insanların ən abırlı yeri məhbəs və ya məzardır!
Nazim İdealın həyat hekayəsi, mübarizəsi min kitaba sığmaz. 28 ildir ki, işğal altındakı topraklarımızı azad etməli olan lazımın ordusu, arxa cəbhədə öz gücünü – işğalçılıq siyasətini, repressiv sifətlərini Nazim İdeala qarşı göstərməkdədir. Şərəfli-ləyaqətli-mərd-Mömin həyatın mübarək Bəy! Rəbbim Sizə arzuladığınız Dövlətin qurulmasını nəsib etsin! Məhz, yenə də Sizin sözlərinizlə ifadə etsək: “- Elə bir Dövlət ki, Vətəndaş öz Vətənini sevdiyinə görə şərlənmir!...”
Elə bir dövlət ki, yazıçıları (şair, jurnalist, publisist və s.) fahişə olaraq istifadə edilib evlə təmin edilmir, yada ki, naxır kimi bir dam altına yığıb trol-truppa funksiyasını icra etdirilməkdən ötrü istismar etmirlər!!!
Elə bir dövlət ki, Prezidentin sərəncamları, əsas qanun hesab olunan Konstitusiyanın 1/3 hissəsini təşkil edən insan və vətəndaş hüquq və əsas azadlıqları alqı-satqı, al-ver predmetinə çevrilmir!
Elə bir dövlət ki, MTN-DİN-prokurorluq “hüquq-qanun” adları altında vətəndaşa qarşı reketlik-quldurluq-soyğunçuluqla məşğülolmur!
Elə bir dövlət ki, namusunu qoruyarkən həbsə düşmüş xanım, həbsxana rəisi tərəfindən cinsi istismar alətinə çevrilib dünyaya atasız uşaq gətirməsin!
Elə bir dövlət ki, ölkənin xanımları işsizlik-hüquqsuzluq-yaşamaq üçün Pakistanda, Hindistanda, Türkiyədə, Dubayda özlərini-bədənlərini satmasınlar!
Elə bir dövlət ki, oranın prlamentində 125 nəfərin hamısı bir nəfərin iradəsinin istifadəçisinə çevrilməsin!
Elə bir dövlət ki, məmurlarının çörəkləri yaltaq-yalaqlıqdan, yalandan, rüşvətdən-quldurluqdan-reketlikdən-cibgirlikdən çıxmır!
Elə bir dövlət ki, onun gəncliyi öz vətəni üçün igid-passioner-patriot kimi yetişdirilir; şəşəngül-xoşqeyrət manıs olmaq üçün yox!
Elə bir dövlət ki.., .., ..!
Sizi bir daha qəlbdən təbrik edir, bağrıma sıxıram!
ALLAH yar və yardımçınız olsun, Böyük Türk Nazim bəy! Amin!
Böyük qürur və Hörmətlə:     Ər-Turqut                                                                01.11.2019-cu il


İstifadəçi paneli